Terug naar de kaart van Nederland!

Of kies uit de volgende kaarten:

Noord-Nederland


Noord-Holland


Oost-Nederland


Zuid-Nederland
Wilt u reageren?
Klik dan op de pen!


Meer informatie op deze website over de tramlijnen Denekamp - Oldenzaal - Losser - Glane - Gronau en over Glanerbrug - Losser:

-Het Twentse tingeltrammetje (1)

-Het Twentse tingeltrammetje (2)

-Het Twentse tingeltrammetje (3)

-Glanerbrug - Losser (1)

-Glanerbrug - Losser (2)

-Belevenissen rond het laatste restje van een opbraak

(Glanerbrug - Losser)


Externe website over lijnen in de omgeving de bovengenoemde tramlijnen

-Spoorzoeker.nu (1)

Een website over restanten van spoor- en tramlijnen in Nederland met onder andere een uitgebreide bijdrage over de reactivering van Enschede - Glanerbrug - Gronau.

-Spoorzoeker.nu (2)

Op het spoor van restanten van de lokaalspoorlijn Enschede Noord - Oldenzaal E.O.

Meer weten over de historie van Losser?

De Stichting Historische Kring Losser heeft een informatieve website samengesteld. Met (onder meer) een overzicht van de publicaties van deze actieve stichting. Klik hier.

 

Glanerbrug - Losser

Status:

tramweg

Lengte:

bijna zes kilometer

Kilometrering:

van Glanerbrug-Aansluiting (km 0,00) tot station Losser km (5,860)

Officiële opening:

2 oktober 1949

In dienst:

-Glanerbrug-Aansluiting - Van Heek (Losser):

20 juli 1949

-Glanerbrug-Aansluiting - Losser:

3 september 1949

Aantal spooraansluitingen:

één, textielfabriek L. van Heek & Zonen, bij km 4,3.

Reizigersverkeer:

geen, incidenteel vervoer uitgezonderd

Tractie:

stoomlocomotieven serie 7700 (beginjaren); daarna locomotoren van de serie 200/300. Incidenteel ook locomotieven van de serie 2200/2300.

Gesloten:

28 mei 1972

Opbraak:

december 1974 tot en met januari 1975


Oldenzaal - Oldenzaal Bentheimerweg

De goederendienst tussen Oldenzaal en Denekamp werd met ingang van 23 juli 1942 gestaakt wegens de vordering van rails door de Duitsers. Ook de lijn naar Denekamp behoorde kennelijk tot de verbindingen die 'gemist konden worden'.
De opbraak begon kort na de sluiting.
Mogelijk onder druk van de fabrikanten voltooide de NS de opbraak niet, want op 6 augustus werd de lijn tussen Oldenzaal Bentheimerstraat en het station Oldenzaal weer in gebruik genomen voor wagenladingverkeer.
Bekend is dat er meest kolen en agrarische producten zijn ontvangen.
De dienst bleef gehandhaafd tot 15 juli 1957. De opbraak volgde al in september van datzelfde jaar.

Glanerbrug - Losser

De gedeeltelijke terugkeer van de goederentram (1)

We beginnen deze geschiedenis bij het einde: de opbraak van de tramlijn van Oldenzaal naar Losser in 1942. Het is oorlog. Nederland is bezet door de Duitsers. De Nederlandsche Spoorwegen (NS) die deze lijn nog als goederenverbinding exploiteert, dienen op last van de bezetter zo'n 500 kilometer rails en dwarsliggers in te leveren. De zwakste lijnen worden het eerst opgebroken, daaronder ook Denekamp - Oldenzaal - Losser. De bedrijven die tot 3 augustus 1942 van de tramlijn gebruik maken om hun goederen aan- en af te voeren, moeten maar andere middelen van transport zoeken.

Door Oege Kleijne

Het had er toen alle schijn van dat met de opbraak van de lijn het 'lastige trammetje' voorgoed uit dit fraaie stukje Twente verdwenen zou zijn. Het liep immers dwars door sommige dorpen, was meestal niet afgescheiden van het andere verkeer en het behoorde tot die middelen van vervoer die men in die tijd liever zag gaan dan komen. Dat was al zo toen de tram eind 1935 ophield te rijden.
Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werden initiatieven genomen om deze railverbinding in oude luister te herstellen voor het goederenvervoer. Die mislukten weliswaar, maar na de bevrijding werd een comité in het leven geroepen dat zich met de terugkeer van de goederentram ging bezighouden.


Locomotief 8103 nabij Losser tijdens de aanleg in juni 1949. Het rijtuig daarachter is een Duits rijtuig dat in Nederland na de oorlog is achtergebleven. Foto: ir. J.J.H. Meulman.

In 1947 kwamen deze plannen in de openbaarheid. Het gemeentebestuur van Losser zag weinig in de heropening van de oude tramlijn dwars door het dorp, maar toonde begrip voor de problemen van de bedrijven langs de lijn. Even overwoog men nog de lijn om te leggen, maar dat stuitte op financiële bezwaren.
Omdat de meeste bedrijven aan de zuidzijde van Losser lagen, ontstond het plan de lijn niet door het dorp naar Oldenzaal te herleggen, maar een deel van het oude tramtracé tussen Losser en Glane te gebruiken en de lijn als het ware door te trekken naar Glanerbrug, waar een aansluiting moest komen op de spoorlijn Gronau - Enschede.


De herbouw van het spoor in Losser is in juni 1949 in volle gang. Foto: ir. J.J.H. Meulman.

De tram hoefde dan niet dwars door het dorp en de aanlegkosten zouden ook nog eens lager uitkomen, want de nieuwe lijn was aanzienlijk korter dan de oude.
Een ander voordeel was dat de arbeiders uit Losser en Glane dan rechtstreeks met trams/treinen naar Enschede konden reizen.
Losser en de Nederlandse Spoorwegen waren het al snel eens. Zeker toen de textielfabriek van Van Heek en de gemeente Losser besloten jaarlijks een vast bedrag bij te passen in de exploitatiekosten. De lijn kon dus worden aangelegd.
De aankoop van de gronden verliep gemakkelijk, op één eigenaar na die het op een onteigeningsprocedure voor de Almelose rechtbank liet aankomen.

Tramweg

De verbinding kreeg een concessie als tramlijn. Hierdoor hoefde NS geen seinen neer te zetten, behalve bij Glanerbrug, waar het tramspoor aansloot op de spoorlijn van Gronau naar Enschede.
De beperkingen die dat met zich mee bracht bij het vervoeren van lange treinen werden al op voorhand van tafel geschoven: NS voorspelde een beperkt vervoer dat bij een tramlijn tegen relatief lage exploitatiekosten zou kunnen plaatsvinden.


Locomotor ('sik') 234 tijdens een inspectierit op 20 maart 1959 te Glanerbrug. Foto: J.G.C. v.d. Meene.

Eind 1948 ging de eerste spade de grond in. Met tweedehandse rails en dwarsliggers ging de NS aan het werk. Alleen nog het stukje grond van landbouwer H. Dijkhuis vormde een obstakel. Noodgedwongen moest de aanleg worden gestaakt of een creatieve oplossing worden gevonden. En dat gebeurde. De lijn werd doodgemoedereerd om het stukje grond heen gelegd. Net als in de beginjaren van 'het spoor' toen men in Delft bij de eerste doorgaande spoorlijn om het land van een procederende eigenaar heenging en het legendarische Laantje van Van der Gaag ontstond.

Klik hier voor het tweede deel van de geschiedenis van Glanerbrug - Losser.